New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri41265
   - carti34130
   - albume3279
   - altele3856
Nr. exemplare44541
Nr. titluri cu exemplare37981
Nr. exemplare imprumutate1367
Nr. exemplare imprumutate de returnat168
Nr. exemplare imprumutate expirate153
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39067
Nr. cititori1444
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
12.08.20190
Total0

OK.