New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 5 (total 5 t: a: ).

1. Lipps, Theodor [ filosof si psiholog german, reprezentant al psihologismului german, 1851-1914]
Estetica: Psihologia frumosului si a artei, Partea I: Bazele esteticii, Volumul II/ Theodor Lipps; Traducere de Grigore Popa; Prefata de Victor Ernest Masek
Editura Meridiane, 1987, Bucuresti , (carte) 333p.
Topics (ro): estetica; ritmul; ritmul si rima; culoare - ton - cuvint; sublimul; uritul; sentimente estetice; tragicul; comicul; umorul
Topics (en): aesthetics; rhythm; rhythm and rhyme; color - tone - word; sublime; ugly; aesthetic feelings; tragic; comic; humor
Position: MT/A-3262 UDC: 118.85(09); 7.01(09)
Series: Biblioteca de arta; 457. Arta si gindire
Reviews:


2. Maffesoli, Michel
Clipa eterna: Reintoarcerea tragicului in societatile postmoderne/ Michel Maffesoli; Prefata de prof. dr. Ioan Dragan; Traducere de Magdalena Talaban
Meridiane, 2003, Bucuresti , (carte) 160p., ISBN 973-33-0474-3
Topics (ro): aparenta - masca - frumusetea uritului; destin - astrologie; sociologie - societatea postmoderna - reintoarcerea ciclica; studii culturale- postmodernism; atemporalitate; vitalism salbatic; empatie
Topics (en): appearance - mask - beauty of ugliness; destiny - astrology; sociology - postmodern society - cyclical return; cultural studies - postmodernism; atemporality; wild vitalism; empathy
Position: Sb.1-MAF UDC: 30Maffessoli,Michel"19"
Series: Colectia Major; 9
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Rosenkranz, Karl [ Johann Karl Friedrich Rosenkranz , filosof si pedagog german, 1805-1879]
O estetica a uritului: Intre frumos si comic/ Karl Rosenkranz; Traducere, studiu introductive si note de Victor Ernest Masek
Editura Meridiane, 1984, Bucuresti , (carte) 382p.
Topics (ro): estetica uritului - intre frumos si comic; imperfectiunea; uritul natural; uritul spiritual; uritul artistic; amorfie; asimetrie; disarmonie; incorectitudinea
Topics (en): aesthetic of ugliness - between beautiful and comic; imperfection; natural ugliness; spiritual ugliness; artistic ugliness; amorphism; asymmetry; disharmony; incorrectness
Position: MT/A-3267 UDC: 118.85; 7.01
Series: Biblioteca de arta; 384. Arta si gindire
Reviews:


4. Sturmfels, Wilhelm
Grundprobleme der Ästhetik/ Wilhelm Sturmfels
Ernst Reinhardt Verlag, 1963, München; Basel , (carte) 132p.
Topics (ro): estetica; obiectul artei; judecata estetica; individul in arta; sinele estetic; inconstientul in arta; opera de arta - obiectivare; idee si forma; eul creator; conceptul de frumos; uritul in arta
Topics (en): aesthetics; art object; aesthetic judgment; individual in arts; aesthetic Self; unconscious in art; artwork - objectivation; idea and form; creative self; concept of beauty; ugly in art
Position: MT/A-3244 UDC: 118.85; 7.01
Reviews:


5. Volkelt, Johannes [ filosof german, 1848-1930]
System der Ästhetik, Zweiter Band/ von Johannes Volkelt
C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, 1925, München , (carte) xx, 589, [3]p.
Topics (ro): estetica - sistemul esteticii; estetica artei; sublimul; tragicul ; esteticul senzorial; esteticul spiritual; comicul; umorul; gluma; uritul
Topics (en): aesrhetics - system of aesthetics; art aesthetics; sublime; tragic; sensorial aesthetic; spiritual aesthetic; comic; humor; joke; ugly
Position: MT/A-3220 UDC: 118.85(09); 7.01(09); 82.01
Reviews: