New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 1 (total 1 t: a: ).

1. Rousseau, Jean-Jacques [1712-1778]
Eseu despre originea limbilor, unde se vorbeste despre melodie si despre imitatia muzicala / Jean-Jacques Rousseau; traducere, prefata si comentarii de Eugen Munteanu
Polirom, 1999, Iasi , (carte) 168 p., ISBN 973-683-245-7
Topics (ro): filosofie a limbajului; asocierea limbajului cu muzica; stilistica - prozodia moderna; lingvistica - formarea limbilor meridionale - formarea limbilor nordice; originea muzicii - melodie - armonie; filosofia limbajului - Rousseau, J.J. (1712-78)
Topics (en): philosophy of language; association of language with music; stylistics - modern prosodie; linguistics - formation of the meriodal languages - formation of the northern languages; origin of music - melody - harmony; philosophy of language - Rousseau, J. J.
Position: A.2-ROUS UDC: 1:800.1+78
Series: Collegium. Litere
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU