New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 1 (total 1 t: a: ).

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Nationala pentru Parteneriatul Universitatilor cu Mediul Economico-Social; Vlasceanu, Lazar; Korka, Mihai; Zaharia, Sorin; Marinas, Laura; Pîslaru, Dragos; Voinea, Liviu; Samânta, Mircea; Joldes, Cosmin
Parteneri pentru excelenta în Europa cunoasterii: Universitatea româneasca în contextul "Bologna" si "Lisabona", Volum 1 / Cuvânt înainte de: Mircea Miclea, Ministrul educatiei si cercetarii; Coordonatorii seriei: Prof. dr. ing. Sorin Eugen Zaharia, Lect. dr. Laura Marinas
Ministerul Educatiei si Cercetarii, 2005, Bucuresti , (carte) 80 p.
Topics (ro): educatie - universitati - reforma - România; invatamant superior - procesul Bologna - România
Topics (en): education - universities - reform - Romania; higher education - Bologna process - Romania
Position: Ve.0-VLA (1) UDC: 37(498)"20"
Reviews: