New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 10 (total 40 t: a: ). Next results:

1. *
Tratatul de instituire a unei constitutii pentru Europa / Institutul European din România; Traducere si revizie lingvistica si juridica: Tamara Ferlusca, Ana-Maria Georgescu, Corina Ionescu, Valentina Mihart, Cristina Mitocariu, Simona Sveica, Gabriela Varzaru, Laura Vrabie
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 392 p., ISBN 973-7736-24-9
Topics (ro): Uniunea Europeana - constitutie; Europa - securitate - politica; Uniunea Europeana - drept constitutional
Topics (en): European Union - constitution; Europe - security - politics; European Union - constitutional law
Position: H.1724-CONS UDC: 342.4(4)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


2. Cojanu, Valentin; Dima, Alina; Musetescu, Radu; Pîslaru, Dragos; Stanculescu, Manuela
Cerinte specifice ale gestionarii instrumentelor structurale si implicatiile pentru România, Studiul nr. 6 = Specific requirements of the EU structural instruments and policy implications for Romania / Institutul European din România; Valentin Cojanu (coordonator), Alina Dima, Radu Musetescu, Dragos Pîslaru, Manuela Stanculescu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 144 p., ISBN 973-7736-08-7
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - economie - administratie - cerinte
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - economics - administration - requirements
Position: Vh.64-IER (6) UDC: 341.217(4)UE:32(498)
Series: Studii de Impact II; 6
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


3. Constantin, Daniela-Luminita; Vasile, Valentina; Preda, Diana; Nicolescu, Luminita
Fenomenul migrationist din perspectiva aderarii României la Uniunea Europeana = The migration phenomenon from the perspective of Romania's accession to the E.U., Studiul nr. 5 / Institutul European din România; Daniela-Luminita Constantin (coordonator), Valentina Vasile, Diana Preda, Luminita Nicolescu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 164 p., ISBN 973-7736-07-9
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - fenomenul migrationist - politica
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - migration phenomenon - politics
Position: Vh.64-IER (5) UDC: 341.217(4)UE:314.7
Series: Studii de Impact II; 5
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


4. Daianu, Daniel; Lungu, Laurian; Vrânceanu, Radu
Strategii de politica monetara si curs de schimb în contextul aderarii României la Uniunea Europeana = Strategies of monetary and exchange rate policy in the perspective of Romania's accession to the E.U., studiul nr. 2 / Institutul European din România; Daniel Daianu (coordonator), Laurian Lungu, Radu Vrânceanu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 74 p., ISBN 973-7736-04-4
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - politici monetare, strategii
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - monetary policies, strategies
Position: Vh.64-IER (2) UDC: 341.217(4)UE:336.74(498)
Series: Studii de Impact II; 2
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


5. Daianu, Daniel; Pîslaru, Dragos; Voinea, Liviu
Aspecte ale falimentului în economia româneasca: perspectiva comparativa si analiza, Studiul nr. 8 = Features of Bankruptcy in the Romanian Economy: comparative perspective and analysis / Institutul European din România; Coordonator: Daniel Daianua; Dragos Pîslaru, Liviu Voinea
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 84 p., ISBN 973-7736-10-9
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - politica financiara - faliment, analiza
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - financial politics - bankruptcy, analysis of
Position: Vh.64-IER (8) UDC: 338(498):347.736
Series: Studii de Impact II; 8
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


6. Fudulu, Paul; Dinga, Emil; Calaican, Laurentiu; Chitu, Cristian
Implicatiile adoptarii acquis-ului comunitar asupra controlului financiar în România = The Implications of the adoption of acquis communautaire on financial control in Romania, Studiul nr. 3 / Institutul European din România; Paul Fudulu (coordonator), Emil Dinga, Laurentiu Calaican, Cristian Chitu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 158 p., ISBN 973-7736-05-2
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - acquis comunitar, implicatii asupra - control financiar
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - communautaire acquis - financial control
Position: Vh.64-IER (3) UDC: 341.217(4)UE:336
Series: Studii de Impact II; 3
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


7. Fuerea, Augustin; Sandu, Steliana; Scarlat, Cezar; Hurduzeu, Gheorghe; Paun, Cristian; Popescu, Roxana-Mariana
Evaluarea gradului de concordanta a legislatiei române cu acquis-ul comunitar, la nivelul anului 2002, pe capitole de negociere = A chapter-by-chapter assessment of the conformity of the Romanian legislation with the Acquis Communautaire, at the level of the year 2002, Studiul nr. 1 / Institutul European din România; Augustin Fuerea (coordonator), Steliana Sandu, Cezar Scarlat, Gheorghe Hurduzeu, Cristian Paun, Roxana-Mariana Popescu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 138 p., ISBN 973-7736-20-6
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - legistatie - acquis comunitar
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - legislation - acquis communautaire
Position: Vh.64-IER (1) UDC: 341.217(4)UE:34(498)
Series: Studii de Impact II; 1
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


8. Geana, Elena-Zenovia
Surse de Informare privind Uniunea Europeana / Elena-Zenovia Geana
Institutul European din România, 2003, Bucuresti , (carte) 80 p., ISBN 973-86223-9-5
Topics (ro): politica - Europa - guvernare europeana; informare - Uniunea Europeana - surse; institutii europene - documente - surse; Comisia Europeana - informare - surse; comunitate europeana - politica de informare
Topics (en): -
Position: Vh.64-GEA UDC: 327.39(4)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


9. Ilie , Florinel; Institutul European din România
Rolul europenizarii si al transferului de politici in configurarea sistemului institutional de coordonare a problematicii UE la nivelul guvernului central - cazul Românie / Florinel Ilie; Institutul European din România
Institutul European din România, 2005, Bucuresti , (periodic) 74p., ISSN 1582-4993
Topics (ro): Uniunea Europeana - politici - România - europenizare; Uniunea Europeana - Institutii europene - coordonare - tranferuri de politici UE
Topics (en): Europeean Union - policies - Romania - Europeanization; European Union - European Institutions - Coordination - transfer of EU policies
Position: Periodic UDC: 327(4)
Series: Colectia de studii IER; 14
Reviews:


10. Institutul European din România
Exigente europene si realitati românesti / dezbatere organizata de Institutul European din România si Grupul pentru Dialog Social
Institutul European din România, 2001, Bucuresti , (periodic) 68 p., ISSN 1582-4993
Topics (ro): administratie publica - România; politica agricola europeana - agricultura româneasca; europenizarea societatii românesti; integrare europeana - România; Uniunea Europeana - aderare - România
Topics (en): public administration - Romania; agrarian European policy - Romanian agriculture; the Europeanization of the Romanian society; European integration - Romania; European Union - accession - Romania
Position: Periodic UDC: 327.39(4):(498)
Series: Colectia de studii IER: no. 2
Reviews:Next results: