New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 10 t: a: ).

1. *
Comunismul în România: ideologie, întemeieri, dileme: în Xenopoliana, Buletinul Fundatiei Academice "A.D. Xenopol" din Iasi, vol.VII, 1999, 1-2/ Florian Banu, Ioana Boca, Ovidiu Buruiana [...]
Fundatia Academica "A.D. Xenopol", 1999, Iasi , (carte) 212p., ISSN 1223-9941
Topics (ro): istorie - România - 1945-1959; comunism - România
Topics (en): history - Romania - 1945-1959; communism - Romania
Position: Vh.62-COM UDC: 949.8"1945/1959"
Reviews:


2. *
Xenopoliana: Buletinul Fundatiei Academice "A.D. Xenopol" din Iasi/ Fundatia Academica "A.D. Xenopol"; coordonator: Al. Zub
Fundatia Academica "A.D. Xenopol", 1993-2005, Iasi , (periodic) , ISSN 1223-9941
Topics (ro): postistorie; postcomunism; postmodernism; istoriografie; discurs istoric - integrare europeana; istorie - identitate; Xenopol, A.D. - teoria istoriei - filosofia istoriei; invatamint istoric; elite; nationalism - etnicitate - minoritati
Topics (en): posthistory; post-communism; postmodernism; historiography; historical discourse - European integration; history - identity; Xenopol, A.D. - theory of history - philosophy of history; historical education; elites; nationalism - ethnicity - minorities
Position: periodic UDC: 940+930.1
Reviews:


3. Academia Româna, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol", Iasi
Populism, demagogie, realism politic / Academia Româna, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"; volum editat de Catalin Turliuc si Alexandru Zub
Fundatia Academica "A.D. Xenopol" & Fundatia Konrad Adenauer, 2001, Iasi , (carte) 188 p., ISBN 973-9135-98-6
Topics (ro): România postcomunista - democratizare si demagogie; demagogie populista - populism - constructie politica; nationalism - natiune; realism politic; discurs populist - retorica sacerdotala; legitimitate politica
Topics (en): Romania, post-communist - democratization and demagogy; populist demagogy - populism - political construction; nationalism - nation; political realism; populist speech - sacerdotal rhetoric; political legitimacy
Position: Vh.80-TUR UDC: 342.1:32
Series: Biblioteca Fundatiei Academice "A. D. Xenopol": VII
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Academia Româna. Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
Studii istorice româno-ungare/ volum editat de Lucian Nastasa; cu o prefata de Alexandru Zub
Fundatia Academica "A.D. Xenopol", 1999, Iasi , (carte) 400p., ISBN 973-9135-76-5
Topics (ro): istorie - România; istorie - Ungaria; relatii interetnice - România - Ungaria
Topics (en): history - Romania; history - Hungary; inter-ethnic relations - Romania - Hungary
Position: Vh.811-NAS UDC: 94(498:439.1):323.1
Series: Bibliotheca Historiae Universalis; 2
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Andrei, Petre [1891-1940]
Filosofia valorii/ Petre Andrei; Prefata de Nicolae Râmbu; [Cuvânt inainte: D. Gusti]
Polirom; Fundatia Academica "Petre Andrei", 1997, Iasi , (carte) 240p., ISBN 973-683-017-9
Topics (ro): valoare sociala - personalitate; valoare estetica - empatie; filosofia valorii; drept - valoare
Topics (en): social value - personality; aesthetical value - empathy; axiology; law - value
Position: Va.2-AND UDC: 1(498)
Series: Collegium
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Andrei, Petre [1891-1940]
Prelegeri de istorie a filosofiei de la Kant la Schopenhauer/ Petre Andrei; Cuvânt inainte de Stefan Afloroaei
Polirom; Fundatia Academica 'Petre Andrei', 1997, Iasi , (carte) 222p., ISBN 973-9248-95-0
Topics (ro): filosofie - istoria filosofiei - Germania - sec. XVIII-XIX; filosofie - istoria filosofiei - Kant, Immanuel, 1724-1804; istoria filosofiei germane - Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Topics (en): philosophy - history of philosophy - Germany - 18th-19th c.; philosophy - history of philosophy - Kant, Immanuel, 1724-1804; philosophy - history of German philosophy - Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Position: MT/A-879 UDC: 190
Series: Filosofie
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Blanton, Thomas S.
Ce stia presedintele Truman despre România: Un raport al serviciilor secrete americane, 1949/ Thomas S. Blanton; In româneste de Ioana Ieronim în colaborare cu Raluca Schiau, Raluca Ionescu si Andrei Popovici
Fundatia Academica Civica, 1997, Bucuresti , (carte) 148p., ISBN 973-97877-9-7
Topics (ro): Truman, Henry S. - România - istorie - 1949; relatii internationale - România - SUA - 1949
Topics (en): Truman, Henry S. - Romania - history - 1949; international relations - Romania - USA - 1949
Position: Vh.62-BLA UDC: 949.8:973"1949"+929T
Series: Documente; 2
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Ceausu, Mihai-Stefan
Bucovina Habsburgica: de la anexare la Congresul de la Viena: Iosefinism si postiosefinism (1774-1815) / Mihai-Stefan Ceausu
Fundatia Academica "A.D. Xenopol", 1998, Iasi , (carte) 250 p., ISBN 973-9135-67-6
Topics (ro): istorie - Bucovina habsburgica, 1774-1815; absolutism iluminat - Bucovina habsburgica, 1774-1815; politica austriaca - Bucovina, 1774-1780; iosefinism - Bucovina; Iosif al II-lea (1780) - politica
Topics (en): history - Habsburg Empire, domination - Bucovina / Bukovina, 1774-1815; Enlightenment - absolutism - Habsburg Empire, domination - Bucovina / Bukovina, 1774-1815; Austrian politics - Bukowina, 1774-1780; Josephinism - Bukovina; Joseph II (1780) - politics
Position: Vh.45-CEA UDC: 94(498.6)"1774-1815"
Series: Biblioteca istorica; vol. IV
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


9. Onisoru, Gheorghe
România în anii 1944-1948: Transformari economice si realitati sociale/ Gheorghe Onisoru
Fundatia Academica Civica, 1998, Bucuresti , (carte) 200p., ISBN 973-98437-3-5
Topics (ro): România - economie - istorie - 1944-1948; structuri sociale - România - 1944-1948
Topics (en): -
Position: Vh.62-ONI UDC: 949.8:33"1944/1948"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


10. Romanian Academy; "A.D. Xenopol" Institute of History
Sovietization in Romania and Czechoslovakia: History, Analogies, Consequences/ Romanian Academy; "A.D. Xenopol" Institute of History; edited by Alexandru Zub & Flavius Solomon in cooperation with Oldrich Tuma & Jiri Jindra
Polirom, Fundatia Academica "A.D. Xenopol", 2003, Iasi, Bucuresti , (carte) 232p., ISBN 973-681-426-2
Topics (ro): istorie - sovietizare - consecinte - România; sovietizare - istoriografie - cultura - România si Cehoslovacia; politica - relatii internationale - România - Cehoslovacia; rezistenta - sistem represiv - minoritati etnice
Topics (en): history - sovietization - consequences - Romania; sovietization - historiography - culture - Romania and Czechoslovakia; politics - international relations - Romania - Czechoslovakia; resistence - repressive system - ethnic minorities
Position: Vh.62-ZUB UDC: 94(47:498+437.1/.2)
Series: Bibliotheca Historiae Universalis; 4
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU