New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 32 t: a: ). Next results:

1. Aftodor, Stefan
Boierimea in Tara Româneasca: Aspecte politice si social-economice (1601-1654): De la epopeea lui Mihai Viteazul la epoca lui Matei Basarab/ Stefan Aftodor
Editura Istros a Muzeului Brailei, 2014, Braila , (carte) 623p., ISBN 978-606-654-102-2
Topics (ro): istoria boierimii - Tara Româneasca - de la Mihai Viteazul la matei Basarab - 1601-1654; politica si societate - Tara Româneasca - 1601-1654
Topics (en): boyars history - Wallachia - from Michael the Brave to Matei Basarab - 1601-1654; politics and society - Wallachia - 1601-1654
Position: Vh.41-AFT UDC: 94(498.1/.2)"1601/1654"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


2. Athanasiade, Gheorghios
Biografie/ Gheorghios Athanasiade; traducere, prefata, note si anexe Lia Brad Chisacof; cuvant introductiv Florin Turcanu
Editura Istros a Muzeului Brailei Carol I, 2022, Braila , (carte) XXXII, 355p., ISBN 978-606-654-465-8
Topics (ro): Athanasiade, Gheorghios - biografie; istorie - Grecia - sec. XX - Eteria; literatura greaca - autobiografie
Topics (en): Athanasiade Gheorghios - biography; history - Greece - 19th c. - Eteria; Greek literature - autobiography
Position: H.163-ATH UDC: 821.14
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Burlacu, Valentin
Formarea si evolutia Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenesti (1924-1940)/ Valentin Burlacu
Editura Academiei Romane; Editura Istros a Muzeului Brailei Carol I, 2021, Bucuresti, Braila , (carte) 689p., ISBN 978-973-27-3385-1; 978-606-654-443-6
Topics (ro): istorie - Uniunea Sovietica - Republica Autonoma Sovietica Socialista Moldoveaneasca - 1924/1940
Topics (en): history - Soviet Union, the - Autonomous Soviet Socialist Republic of Moldova - 1924/1940
Position: H.1711-BUR UDC: 94(478)''1924/1940''
Series: Basarabica; 20
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Candea, Ionel; Croitoru, Costin [Eds.]
Documente privind istoria Brailei: raspunsurile la chiestionarele Odobescu si Hasdeu, pentru judetul Braila/ Editie si studii introductive: Ionel Candea si Costin Croitoru
Editura Istros a Muzeului Brailei 'Carol I', 2015, Braila , (carte) 642p., ISBN 978-606-654-167-1
Topics (ro): istorie - documente - Braila - sec. XIX; Odobescu, Alexandru (1834-1895), arheolog, istoric si political român - chestionar arheologic si lingvistic
Topics (en): history - documents - Braila (city in Romania) - 19th c.; Odobescu, Alexandru (1834-1895), Romanian archaeologist, historian and politician - questionnaires on history, archaeology and language
Position: Vh.5-CAN UDC: 94(498)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Cazacu, Matei
Au carrefour des Empires et des mers: études d'histoire mediévale et moderne/ Matei Cazacu; édité par Emanuel Constantin Antoche et Lidia Cotovanu
Editura Academiei Române; Editura Istros a Muzeului Brailei 'Carol I', 2015, Bucuresti; Braila , (carte) 476p., ISBN 978-973-27-2590-0; 978-606-654-168-8
Topics (ro): istorie - Europa de Sud-Est - sec. XII-XVI; istorie - Tarile Române - sec, XIV-XVI
Topics (en): history - South-East Europe - 12th-16th c.; history - Romanian Principalities - 14th-16th c.
Position: H.1721-CAZ UDC: 94(100)
Series: Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi; XVIII
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Cândea, Virgil; Academia Româna, Institutul de Studii Sud-Est Europene
Marturii românesti peste hotare: creatii românesti si izvoare despre români in colectii din strainatate. Serie noua, VI.1: Ucraina-Vatican/ Virgil Cândea; [Editori coordonatori: Ioana Feodorov si Andrei Timotin]
Editura Academiei Române; Editura Istros a Muzeului Brailei, 2016, Bucuresti , (carte) XL, 338p., ISBN 978-973-27-2655-6
Topics (ro): cultura si civilizatie - România - surse straine; România - civilizatie - surse straine
Topics (en): culture and civilization - Romania - foreign sources; Romania - civilization - foreign sources
Position: Vh.0-CAN (6.1)* UDC: 930(200):94(498)
Series: Noua
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Cândea, Virgil; Academia Româna, Institutul de Studii Sud-Est Europene
Marturii românesti peste hotare: creatii românesti si izvoare despre români in colectii din strainatate. Serie noua, VI.2: Ungaria/ Virgil Cândea; [Editori coordonatori: Ioana Feodorov si Andrei Timotin]; Prefata: Ioan-Aurel Pop
Editura Academiei Române; Editura Istros a Muzeului Brailei, 2018, Bucuresti; Braila , (carte) LXXIV, 852p., ISBN 978-973-27-2943-4
Topics (ro): cultura si civilizatie - România - surse straine; România - civilizatie - surse straine - Ungaria
Topics (en): culture and civilization - Romania - foreign sources; Romania - civilization - foreign sources - Hungary
Position: Vh.0-CAN (6.2)* UDC: 016; 930; 008
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Constantin, Cristian
Comertul cu cereale la gurile Dunarii: integrarea pe piata, structure productive si infrastructura de transport (1829-1940)/ Cristian Constantin
Editura Istros a Muzeului Brailei, 2018, Braila , (carte) 713p., ISBN 978-606-654-275-3
Topics (ro): istorie economica - comert - cereale - Tarile Române - 1829-1940; agricultura - export - România - 1829-1940
Topics (en): economic history - trade - cereals - Romanian Principalities, the - Romania - 1829-1940; agriculture - export - Romania - 1929-1940
Position: Vh.5/.61-CON UDC: 338; 63
Series: Teze de Doctorat
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


9. Cristea, Ovidiu
Venetia si Marea Neagra in secolele XIII-XIV: Contributii la studiul politicii orientale venetiene/ Ovidiu Cristea
Editura Istros a Muzeului Brailei, 2004, Braila , (carte) xv, 224p., ISBN 973-9469-50-7
Topics (ro): istorie - Marea Neagra - Venetia - sec.XIII-XIV; politica orientala - Venetia - sec.XIII-XIV
Topics (en): history - Black Sea - Venice - 13th-14th c.; Eastern policy - Venice - 13th-14th c.
Position: B-CRI (5) UDC: 94(450)"12/13"; 94(262.5)"12/13"
Series: Colectia Teze de doctorat
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


10. Croitoru, Costin
Roman Discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st Century B. C. - 5th Century A. D.)/ Costin Croitoru
Editura Istros a muzeului Brailei, 2011, Braila , (carte) 625p., ISBN 978-973-1871-77-6
Topics (ro): arheologie - descoperiri romane - Moldova - sec.I i. Chr. - sec. V d. Chr.; antichitate romana - România - Moldova
Topics (en): archaeology - Roman discoveries - Moldova/ Moldavia - 1st c. B.C.-5th c. A.D.; Roman antiquity - Romania - Moldova/ Moldavia
Position: Vh.3-CRO UDC: 930.27(498.3); 94(37)
Series: Bibliotheca Archaeologica Moldaviae; XIV/ Ediderunt Victor Spinei et Virgil Mihailescu-Birliba
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCUNext results: