New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 7 (total 7 t: a: ).

1. Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814)
Cuvântari catre natiunea germana/ J. G. Fichte; Traducere de Const. Lazarescu
editura Casei Scoalelor, 1928, Bucuresti , (carte) lv, 311p.
Topics (ro): libertatea gindirii - discursuri - Fichte; idealism german; filosofie germana moderna - Fichte, Johann Gottlieb, 1762 - 1814; editie princeps - carte rara
Topics (en): freedom of thought - speeches - Fichte; German idealism; modern German philosophy - Fichte, Johann Gottlieb, 1762 - 1814; first edition - rare books
Position: MT/A-1482 UDC: 14*Fichte, Johann Gottlieb:32
Reviews:


2. Kant, Immanuel (1724-1804)
Critica ratiunii pure/ Immanuel Kant; Traducere însotita de o schita biografica si o prefata de Traian Braileanu
Editura Casei Scoalelor, 1930, Bucuresti , (carte) xvi, 664p.
Topics (ro): filosofie - Germania - sec.XVIII; Critica ratiunii pure - Kant, Immanuel
Topics (en): philosophy - Germany - 18th century; Critique of pure reason - Kant, Immanuel
Position: CP-43 UDC: 14(430)"17"Kant, Immanuel
Reviews:


3. Oprescu, Gheorghe (text)
Stoenescu/ Text de prof. Gheorghe Oprescu
Editura Casei Scoalelor, 1946, Bucuresti , (carte) 189p.
Topics (ro): pictura - România - Stoenescu, Eustatiu - sec.XX
Topics (en): -
Position: Vu.16/.17-STO UDC: 75(498)"19"Stoenescu,Eustatiu
Reviews:


4. Petrovici, Ion
Viata si opera lui Kant (Douapsrezece lectii universitare)/ Ion Petrovici
Editura Casei Scoalelor, 1935, Bucuresti , (carte) 273p.
Topics (ro): filosofie - Germania - sec.XVIII; Kant, Immanuel - biografie; etica - filosofia practica; filosofia frumosului - estetica; teoria sublimului; geniul; ideile ratiunii - antinomiile; originea spatiului; originea timpului; categoriile
Topics (en): -
Position: CP-47 UDC: 14(430)"17"Kant, Immanuel
Reviews:


5. Petrovici, Ion [ Ioan Petrovici, 1882-1972]
Probleme de logica/ Ioan Petrovici
Editura Casei Scoalelor, 1928, Bucuresti , (carte) 272p.
Topics (ro): logica - probleme de logica; judecati problematice; judecati singulare; teoria polisilogosmelor; metodologie; metoda inductiva; logica limbajului
Topics (en): logic - logic problems; problematic judgments; singular judgments; theory of polysyllogisms; methodology; inductive method; logic of language
Position: MT/A-3129 UDC: 16
Reviews:


6. Radulescu-Motru, C.
Vocatia: Factor hotarîtor în cultura popoarelor/ C. Radulescu-Motru
Editura Casei Scoalelor, 1932, Bucuresti , (carte) 151p.
Topics (ro): pedagogia - educatie - vocatie; vocatie religioasa; mesianism politic; vocatie politica; teoria vocatiei; vocatie - cultura; creatie - vocatie; vocatia - profesia; vocatia românilor
Topics (en): pedagogy - education - vocation; religious vocation; political messianism; political vocation; vocational theory; vocation - culture; creation - vocation; vocation - profession; Romanians\' vocation
Position: CP-99 UDC: 37
Reviews:


7. Tucidide (Thucydides)
Razboiul peloponeziac/ Thukydides; Tradus de M. Jakota
Editura Casei Scoalelor, 1941, Iasi , (copie) 568p.
Topics (ro): literatura greaca - istoriografie; istorie - Grecia - antichitate
Topics (en): Greek literature - historiography; history - Greece - antiquity
Position: DS/V-104 UDC: 821.14-94:938
Reviews: