New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 29 t: a: ). Next results:

1. *
Limitele puterii / Volum editat de Adrian-Paul Iliescu si Mihail-Radu Solcan
Editura ALL, 1994, Bucuresti , (carte) 180p., ISBN 973-9156-66-5
Topics (ro): filosofie politica - putere
Topics (en): political philosophy - power
Position: B-ILI (1) UDC: 32
Series: Filosofie politica. Texte fundamentale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


2. *
Ion Ianosi: O viata de carturar/ Editie îngrijita de Vasile Morar
Editura ALL, 1998, Bucuresti , (carte) 340p., ISBN 973-9392-20-2
Topics (ro): autobiografie - Ianosi, Ion; filosofie - estetica - Ianosi, Ion - România - sec.XX
Topics (en): autobiography - Ianosi, Ion; philosophy - aesthetics - Ianosi, Ion - Romania - 20th century
Position: Va.2-IAN UDC: 1:929Ianosi, Ion
Series: Profiluri filosofice
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. *
Un martor al istoriei: Emil Ghilezan de vorba cu Adrian Niculescu/ Cuvînt înainte de Neagu Djuvara; Cuvînt de încheiere de Dinu Gavrilescu
Editura All Educational, 1998, Bucuresti , (carte) 288p., ISBN 973-9392-56-3
Topics (ro): România - istorie - sec.XX; literatura româna - memorialistica - interviu; Ghilezan, Emil - diaspora - exil
Topics (en): Romania - history - 20th century; Romanian literature - memoirs - interview; Ghilezan, Emil - Diaspora - exile
Position: Vh.83-GHI UDC: 821.135.1-94:949.8"1
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. *
Diplomati germani la Bucuresti: 1937-1944. Din memoriile dr. Rolf Pusch, atasat de legatie, si dr. Gerhard Stelzer, consilier de legatie / traducere de Ileana Sturdza si Cristian Scarlat; editie ingrijita, note, indice si selectia materialului ilustrativ de Cristian Scarlat
Editura ALL, 2001, Bucuresti , (carte) 312 p., ISBN 973-684-023-9
Topics (ro): memorialistica - istorie - România - 1937-1944; diplomati germani la Bucuresti, 1937-1944 - Push, Rolf - Stelzer, Gerhard - memorii - al doilea razb
Topics (en): memoirs - history - Romania - 1937-1944; German diplomats at Bucharest, 1937-1944 - Push,Rolf - Stelzer, Gerhard - memories - the 2nd world war
Position: Vh.ta-PUS UDC: 949.8"1937/1944"
Series: Memorial
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. *
Istoria filosofiei in secolul al XIX-lea : Pozitivismul, hegelianismul de stinga, filosofia existentei, neokantianismul, filosofia vietii/ editor: Ferdinand Fellmann; traducere de: Emil Badici, Filotheia Bogoiu, Valentin Cioveie, Adela Hatu, Laurian Kertesz, Ioan-Lucian Muntean
Editura ALL Educational, 2000, Bucuresti , (carte) 320 p., ISBN 973-684-309-2
Topics (ro): istoria filosofiei - sec. XIX; pozitivism; hegelianism; existentialism; neokantianism; filosofia vietii; Comte, A.; Mill, J.S.; Darwin, Ch.; Spencer, H.; Mach, E. Feuerbach, L. Stirner, Max; Kierkegaard, S.; Marx, K.; Lange, F.A.; Cohen, H.; Schopenhauer,
Topics (en): history of philosophy - 19th century; positivism; Hegelianism; existentialism; neo-Kantianism; philosophy of life; Comte, A.; Mill, J.S.; Darwin, Charles, 1809-1882; Spencer, H.; Mach,E.Feuerbach, L. Stirner, Max; Kierkegaard, S.; Marx, K.; Lange, F.A.; C
Position: A.163-FEL UDC: 1(100)(091)"18"
Series: Anthropos
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Ambasada Braziliei în România
Convergente Brazilia-România: In cautarea unei romanitati fertile/ Ambasada Braziliei în România
Editura All Educational SA, 1998, Bucuresti , (carte) x, 222p., ISBN 973-9293-02-4
Topics (ro): realtii internationale - Brazilia - România; relatii culturale - Brazilia - România
Topics (en): -
Position: Vh.9-ABR UDC: 327
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Andrew, Christopher; Gordievski, Oleg
KGB: Istoria secreta a operatiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov/ Christopher Andrew si Oleg Gordievski; Traducerea din limba engleza de Doina Mihalcea-Stiuca
Editura ALL, 1994, Bucuresti , (carte) 604p., ISBN 973-9156-81-9
Topics (ro): KGB - istorie secreta - de la Lenin la Gorbaciov; spionaj sovietic - KGB - sec.XX; KGB - operatiuni externe - istorie; Uniunea Sovietica - KGB - ioperatiuni externe
Topics (en): KGB - secret history - from Lenin to Gorbachev; Soviet espionage - KGB - 20th c.; KGB - foreign operations - history; Soviet Union - KGB - foreign operations
Position: H.173-AND UDC: 329(47)"19"
Series: Lumea in care traim
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Bolintineanu, Alexandru; Nastase, Adrian; Aurescu, Bogdan
Drept international contemporan / Alexandru Bolintineanu, Adrian Nastase, Bogdan Aurescu
Editura ALL BECK, 2000, Bucuresti , (carte) 464 p., ISBN 973-655-018-4
Topics (ro): drept international - sec. XX
Topics (en): -
Position: Vk-NAS UDC: 341(100)
Series: Colectia Juridica
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


9. Buckingham, Marcus; Coffman, Curt
Manager contra curentului: ce fac marii manageri, altfel decât ceilalti/ Marcus Buckingham si Curt Coffman; Traducere din limba engleza de Florin Slapac si Gabriela Inea
Editura ALLFA, 2004, Bucuresti , (carte) 237p., ISBN 973-8457-42-4
Topics (ro): economie mondiala - mari manageri - metodologie - interviuri - sfirsitul sec.XX
Topics (en): world economy - great managers - methodology - interviews - late 20th c.
Position: Jc-BUC UDC: 33
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


10. Carp, Radu; Sandru, Simona
Dreptul la intimitate si protectia datelor cu caracter personal: De la acquis-ul comunitar la legislatia româneasca / Radu Carp, Simona Sandru
Editura ALL BECK, 2004, Bucuresti , (carte) 216 p., ISBN 973-655-455-4
Topics (ro): drept - intimitate - protectia datelor personale - legislatie - România; legislatie - intimitate - drept la viata personala - România - integrare - Uniunea Europeana
Topics (en): law - intimacy - protection of personal data - legislation - Romania; legislation - intimacy - the right to private life - Romania - integration - European Union
Position: Vk-CAR UDC: 342.7(498)
Series: Studii juridice
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCUNext results: