New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 10 t: a: ).

1. Ghica, Dimitrie; Bals, Grigore; Catargiu, Barbu; Lahovari, Alexandru; Maiorescu, Titu; Radulescu-Motru, Constantin; Catargiu, Barbu; Eminescu, Mihai; Carp, Petre P.; Lahovari, Alexandru; [...]
Conservatorismul românesc: Concepte, idei, programe / antologie, prefata, note introductive, bibliografie si indici de Laurentiu Vlad
Nemira, 2006, Bucuresti , (carte) 288 p., ISBN 973-569-802-1
Topics (ro): teorie politica - conservatorism - studii - România; politica - România - conservatorism - scrieri; discursuri politice - conservatori - România - antologie
Topics (en): political theory - conservatism - studies - Romania; politics - Romania - conservatism - writings; political speeches - conservative politicians - Romania - anthology
Position: Vj.30-VLA UDC: 329(498) Conservator
Series: Societatea conservatoare
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


2. Iorga, Nicolae; Draghicescu, Dumitru; Cantemir, Dimitrie; Fava, Roberto; Heitmann, Klaus; Blaga, Lucian; Rusu, Liviu; Rebreanu, Liviu; Ornea, Z.; Radulescu-Motru, C.; Cioran, Emil; Oudard, Georges; [...]
Romanians Body and Soul / Editor-in-Chief: Aurora Fabritius; Editors: Erwin Kessler, Adrian Solomon
Romanian Cultural Foundation, 2003, Bucuresti , (periodic) 308 p. + 8 pl., ISBN 973-577-247-7
Topics (ro): istoria mentalitatilor - România; românism - psihologia poporului român; mitologie româneasca; identitate culturala - România; identitate religioasa
Topics (en): history of mentalities - Romania; Romanianism - psychology of Romanian people; Romanian mythology; cultural identity - Romania; religious identity
Position: Periodic UDC: 008(498)(045)
Series: Plural: Culture & Civilization
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Omagiu. Radulescu-Motru, C.
Omagiu profesorului C. Radulescu-Motru/ Societatea Româna de Filosofie
Societatea Româna de Filosofie, 1932, Bucuresti , (carte) 574p.
Topics (ro): Radulescu-Motru, C. (1868-) viata si opera; filosofie - sociologie - România; teoria vocatiei; metafizica; psihologie; logica; pedagogie; etica; filosofia religiei; studii politice; studii culturale; cultura sociala; cultura politica
Topics (en): Radulescu-Motru, C. (1868-), life and work; philosophy - sociology - Romania; vocational theory; metaphysics; psychology; logic; pedagogy; ethics; philosophy of religion; political studies; cultural studies; social culture; political culture
Position: CP-100 UDC: 1+3:929Radulescu-Motru,C.
Reviews:


4. Radulescu-Motru, C.
Scrieri politice/ C. Radulescu-Motru; Selectia textelor, ingrijirea editiei si studiul introductiv de Cristian Preda
Nemira, 1998, Bucuresti , (carte) 664p., ISBN 973-569-275-6
Topics (ro): conservatorism - progres - România; etnicitate - România; românism; politica - psihologie - România - 1900-1940; politicianism - România - 1900-1940; nationalism - România - 1900-1940; etnopsihologie
Topics (en): conservatism - progress - Romania; ethnicity - Romania; Romanianism; politics - psychology - Romania - 1900-1940; politicianism - Romania - 1900-1940; nationalism - Romania - 1900-1940; ethno-psychology
Position: Vj.0-RAD UDC: 32(498)"19/194"
Series: Carti fundamentale ale culturii române
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Radulescu-Motru, C.
Psihologia poporului român/ C. Radulescu-Motru; Antologie, studiu introductiv, îngrijire de editie si note de Constantin Schifirnet
Albatros, 1999, Bucuresti , (carte) xxxiv, 400p., ISBN 973-24-0582-1
Topics (ro): poporul român - psihologie etnica; cultura nationala - poporul român; etnicitate - România; nationalism - stat national - România; etnopsihologie; românism
Topics (en): Romanian people - ethnical psychology; national culture - Romanian people; ethnicity - Romania; nationalism - national state - Romania; ethno-psychology; Romanianism
Position: Vh.7-RAD UDC: 323.1(=135.1):159.9
Series: Ethnos
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Radulescu-Motru, C.
Vocatia: Factor hotarîtor în cultura popoarelor/ C. Radulescu-Motru
Editura Casei Scoalelor, 1932, Bucuresti , (carte) 151p.
Topics (ro): pedagogia - educatie - vocatie; vocatie religioasa; mesianism politic; vocatie politica; teoria vocatiei; vocatie - cultura; creatie - vocatie; vocatia - profesia; vocatia românilor
Topics (en): pedagogy - education - vocation; religious vocation; political messianism; political vocation; vocational theory; vocation - culture; creation - vocation; vocation - profession; Romanians\' vocation
Position: CP-99 UDC: 37
Reviews:


7. Radulescu-Motru, C. [ Constantin, filosof, psiholog, pedagog, om politic, 1868-1957]
Lectii de logica: Logica genetica, metodologia, teoria cunostintei/ C. Radulescu-Motru
Casa Scoalelor, 1943, Bucuresti , (carte) 268p.
Topics (ro): lectii de logica; logica genetica; metodologia; teoria cunoasterii
Topics (en): logic lessons; genetic logic; methodology; theory of knowledge
Position: MT/A-3059 UDC: 16
Reviews:


8. Radulescu-Motru, C. [ Constantin, filosof, psiholog, pedagog, om politic, 1868-1957]
Curs de psihologie/ C. Radulescu-Motru
Cultura Nationala, 1923, Bucuresti , (carte) [iv], 350p.
Topics (ro): psihologie - curs de pishologie; editie princeps - carte rara
Topics (en): psychology - course in psychology; first edition - rare book
Position: MT/A-3695 UDC: 159.9
Reviews:


9. Radulescu-Motru, Constantin [1868-1957]
Caracter si destin: Conferinte la Radio, 1930-1943/ C. Radulescu-Motru; Editie ingrijita de Marin Diaconu
Societatea Româna de Radiodifuziune; Editura "Casa Radio", 2003, Bucuresti , (carte) 504p., ISBN 973-7902-16-5
Topics (ro): politica si cultura; colectiv si individual; pedagogie sociala; mesianism in politica; vocatia religioasa; valoarea traditiei; filosofie - România veche; psihologia - taranul român; educarea educatorilor
Topics (en): politics and culture; collectiv and individual; social pedagogy; messianism in politics; religious vocation; value of tradition; philosophy - old Romania; psychology - Romanian peasant; education of the educators
Position: Vh.7-RAD UDC: 32:008; 930.02(498)
Series: Colectia Biblioteca Radio
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


10. Stanomir, Ioan; Vlad, Laurentiu; Maiorescu, Titu; Xenopol, Alexandru D.; Eminescu, Mihai; Rosetti, Theodor; Radulescu-Motru, Constantin; Iorga, Nicolae; Caragiale, Ion Luca; Lahovari, Alexandru; Papacostea, Alexandru; Carp, Petre P.; Marghiloman, Alex. [.
A fi conservator / Antologie, comentarii si bibliografie de Ioan Stanomir si Laurentiu Vlad
Editura Meridiane, 2002, Bucuresti , (carte) 526 p., ISBN 973-33-0454-9
Topics (ro): stiinte politice - conservatorism - studii si articole; partidul conservator - doctrina politica - România; conservatorism european; cultura româna - politicianism; traditionalism si rationalism; politicianism; doctrina conservatoare
Topics (en): political sciences - conservatism - studies and articles; Conservative Party - political doctrine - Romania; European conservatism; Romanian culture - politicianism; traditionalism and rationalism; politicianism; conservatory doctrine
Position: B-VLAD (3) UDC: 329.11(082.2)
Series: Studia politica analecta; 2
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU